Περιστέρα – Κυρα Παναγιά – Ψαθούρα – Σκάντζουρα

Πολύτιμος βιότοπος, νοητό πλέγμα ενός θαλάσσιου πάρκου. Τελευταίο καταφύγιο για ένα πανέξυπνο θηλαστικό, τη μεσογειακή φώκια.